Firma TIMLER 
Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler

Data:
15 czerwiec 2024
 
Strona Główna
 
 
 
  :: Menu
:: Firma
(Wy)Logowanie

Informacje o firmie TIMLER

Historia Firmy TIMLER liczy już ponad 25 lat. W 1983 roku inż. Mieczysław Timler powołał do życia Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej - Firmę TIMLER, która jest firmą rodzinną. Od czasu powstania Firma TIMLER specjalizowała się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji z zakresu:

inż. Mieczysław TIMLER
  • elektrotechniki budowlanej i przemysłowej,
  • sieci energetycznych WN, SN, nn,
  • sieci energetycznych w zakładach przemysłowych i uzdrowiskach,
  • specjalistycznych instalacji teletechnicznych.

Obecnie Firma TIMLER prowadzi prace projektowe i wykonawcze w zakresie budowy linii teletechnicznych w pasach drogowych.

Od 2004 roku Firma TIMLER obecna jest na rynku górniczym, wdrażając nowe technologie z zakresu:

  • transmisji techonogicznej opartej na technice światłowodowej,
  • wizualizacji pracy urządzeń dołowych i powierzchniowych,
  • budowy dyspozytorni energomechanicznych.

Firma TIMLER wykonuje prace przede wszystkim na rzecz dużych przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych tworząc, utrzymując i odtwarzając ich infrastrukturę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 

 


Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Wartość projektu: 214 339,26 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 214 339,26 PLN

Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler jako administrator danych osobowych, informuje że: podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji umowy współpracy. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, modyfikowania, zmieniania, i usuwania. Dane mogą być udostępniane przez Firmę podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.