Firma TIMLER 
Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler

Data:
09 sierpień 2022
 
Strona Główna arrow Referencje
 
 
 
  :: Menu
:: Firma
(Wy)Logowanie

Referencje Drukuj E-mail

Doświadczenie i bogatą historię firmy potwierdzają referencje otrzymane od naszych Partnerów i Klientów.

 1. Zaświadczenie dotyczące działalności zakładu elektroinstalacyjnego wydane przez Zakład Energetyczny Kraków nr 32/T,
 2. Opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie "Opinia w sprawie prac badawczo - rozwojowych i innowacyjno-wdrożeniowych prowadzonych przez Firmę TIMLER w latach 1993-95 celem wprowadzenia do praktyki metody układania kabli światłowodowych w korpusach dróg oraz drogowych obiektach inżynierskich",
 3. Ocena prac wykonywanych przez Firmę TIMLER w pasach dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Oddział w Krakowie,
 4. Opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie "Opinia w sprawie układania przez Firmę TIMLER kabli światłowodowych w pasach dróg oraz drogowych obiektach inżynierskich",
 5. Referencje Pionu Sieci - Regionu Południowego Telekomunikacji Polskiej S.A.,
 6. Referencje Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu,
 7. Referencje Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach,
 8. Referencje Kompani Węglowej S.A. Oddział Zakład Górniczy "Piekary",
 9. Referencje Jastrzębskiej Spółki Węglowej oddział KWK Zofiówka, KWK Pniówek, KWK Budryk,
 10. Referencje KWK Budryk S.A.,
 11. Referencje KS Bochnia,
 12. Referencje Elektrobudowa S.A.,
 13. Referencje ZGH "Bolesław".
 

 


Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Wartość projektu: 214 339,26 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 214 339,26 PLN

Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler jako administrator danych osobowych, informuje że: podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji umowy współpracy. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, modyfikowania, zmieniania, i usuwania. Dane mogą być udostępniane przez Firmę podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.