Firma TIMLER 
Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler

Data:
09 sierpień 2022
 
Strona Główna arrow Kontakt
 
 
 
  :: Menu
:: Firma
(Wy)Logowanie

Kontakt Drukuj E-mail

Firma TIMLER,
Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej,
inż. Mieczysław Timler

ul. św. Heleny 23
33-300 NOWY SĄCZ
tel./fax. +4818 443-05-44, 443-14-53
email:

NIP: 734-000-82-63


Biuro w Krakowie
ul. Konecznego 8/4U
tel./fax. +4812 416-11-34
email:

Bank PEKAO S.A.
Oddział Nowy Sącz
nr konta: 58 1240 4748 1111 0000 4878 9477

Raiffeisen Bank Polska S.A.
EURO, nr konta: 71 1750 1048 0000 0000 0472 7557

Raiffeisen Bank Polska S.A.
PLN, nr konta: 42 1750 1048 0000 0000 0108 9706

 

 


Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Wartość projektu: 214 339,26 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 214 339,26 PLN

Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler jako administrator danych osobowych, informuje że: podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji umowy współpracy. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, modyfikowania, zmieniania, i usuwania. Dane mogą być udostępniane przez Firmę podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.