Firma TIMLER 
Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler

Data:
09 sierpień 2022
 
Strona Główna arrow Oferta
 
 
 
  :: Menu
:: Firma
(Wy)Logowanie

Oferta Firmy TIMLER Drukuj E-mail

Firma TIMLER specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie w zakresie:

 • kompleksowego prowadzenia prac projektowych linii optotelekomunikacyjnych
 • budownictwa inżynierii lądowej,
 • teletechnicznych kabli miejscowych,
 • instalacji elektrycznych,
 • sieci teleinformatycznych,
 • central telefonicznych,
 • sieci światłowodowych dla górnictwa,
 • telewizji przemysłowej dla górnictwa,
 • przetworników optoelektronicznych dla górnictwa.

Firma TIMLER realizuje również usługi z zakresu:

 • Pomiaru linii teletechnicznych
 • Pomiaru urządzeń i zabezpieczeń elektroenergetycznych do 30kV.
 • Pomiaru w zakresie:
  • ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu od 0,4 do 400kV,
  • ochrony odgromowej budowli,
  • pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy.
 • Dostępu do Internetu

Opracowujemy dokumentacje projektowe i projektowo - kosztorysowe we wszystkich wymaganych fazach, w następujących dziedzinach:

 • budowa linii telekomunikacyjnych,
 • przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych,
 • teletransmisja przewodowa wraz z infrastrukturą,
 • instalacje niskoprądowe,
 • budownictwo ogólne,
 • maszty radiowe.

Wykonujemy także opracowania i realizacje projektów oraz obsługę serwisową z zakresu kompleksowej teleinformatyki (inteligentne budynki):

 • systemów sygnalizacji pożarowej,
 • sieci strukturalnych i telefonicznych,
 • zasilania sieci komputerowych,
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • instalacji nagłośnieniowych,
 • systemów RTV i SAT,
 • telewizji dozorowej CCTV.
 

 


Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Wartość projektu: 214 339,26 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 214 339,26 PLN

Firma TIMLER, Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej, inż. Mieczysław Timler jako administrator danych osobowych, informuje że: podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji umowy współpracy. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, modyfikowania, zmieniania, i usuwania. Dane mogą być udostępniane przez Firmę podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu kontrolnego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.